alpha man vs beta man

Aktiviteter som dreper testosteron

#1 Stress

Stress øker stresshormonet kortisol som blokkerer effektiv produksjon av testosteron. 

Enkelt sagt: Når kortisol økes, går testosteronnivåene ned. 

Menn med stress over lengre tid får sine testosteronnivåer ødelagt. For å hindre at dette skjer, kan en bedre livsstil være nøkkelen til å leve et stressfritt liv. Reduksjon for stress i livet eller stresshåndtering har høy verdi til å oppnå maksimale testosteronproduksjon

Stress er uunngåelig, men det er en viktig forskjell. Stress når kroppen faktisk trenger det, når du trener for eksempel er en annen type stress enn det du har konstant i bakhodet når du gjør hverdagslige ting. Denne typen stress foregår ofte ubevisst og vil tære på helsen din. Å vite forskjellen og være bevisst om dette er nøkkelen. Stress er hverken positivt eller negativt – det er hvordan du bruker det.

#2 Dehydrering

Å være dehydrert er noe du ikke nødvendigvis kjenner ved å være tørst, men kan ha mange former. Kroppen kan si ifra på mange forskjellige måter, som for eksempel å være trøtt. Da vil triggeren være at du vil ha en kopp kaffe. Dette løser ikke det underliggende problemet, som er dehydrering. 

Hvis du bryr deg om helse, bør du drikke nok vann til å være hydrert og det er ingen fasitsvar på dette, men det er å holde kroppen relativt hydrert gjennom hele dagen slik at alle organer i kroppen fungerer optimalt. Vann er essensielt for å vedlikeholde og for at kroppens biologiske prosesser virker på den måten at den kan øke produksjonen av testosteron. Så det er veldig viktig å være oppmerksom på kroppens væskeinntak.

#3 Kroppsfett

Har du for mye kroppsfett kan dette dempe testosteronverdiene i kroppen. 

Kroppsfettet er bestående av aromatase, en adrenalt enzym som er ansvarlig for å konvertere androstenedione og estrone til estrogen. Så, overvekt kan være en belastning for testosteronverdiene.

Jo mer fett det er på mannens kropp, desto mer testosteronet blir konvertert til estrogen. I tillegg, er testosteronhormonet fettløselig som betyr at det kan bli lagret i fettvevet. Istedenfor å være fritt i kroppen og i blodet, kan testosteronet bli låst inne i fettet, som reduserer det frie testosteronet. 

#4 Stillesittende livsstil

Hvis du bare sitter rolig hele dagen, vil du si til kroppen at den ikke trenger å produsere testosteron, som betyr at kroppen heller vil produsere fett som øker sjansen for overlevelse dersom en sultkatastrofe inntreffer!

#5 Medikamenter 

Bivirkningene av medikamenter kan føre til en nedgang i testosteronverdiene. 

Medikamenter som statiner, som blir brukt til å senke kolesterolet, kan indirekte resultere i å redusere testosteronnivåene. I tillegg, når man blir eldre, er mange medikamenter bryte inn med kroppens evne til å absorbere næring. Så, det er essensielt å være bevisst på hvilke medikamenter du tar og de potensielle innvirkningene de har. 

#6 Triklosan

Dette er et antibakterielt stoff som blir brukt i kosmetiske produkter og såper. Triklosan og triklokarban har begge en innvirkning på testosteronnivåene og kan bli redusert ved bruk. Husk å se på produktet før du bruker det. Det har blitt funnet i tannkrem, såper, antibakterielle produkter og barneleker. 

Miljødirektoratet skriver på sine nettsider at Triklosan er tungt nedbrytbart og at stoffet har blitt funnet hos dyr høyt oppe i næringskjeden og laboratorieforsøk tyder på at triklosan veldig lett kan samle seg opp i levende organismer. 

Triklosan er svært giftig for organismer som bakterier og alger, og er klassifisert som miljøskadelig. De henviser også til studier som viser at triklosan kan ha effekter på hormonsystemet hos fisk, amfibier og pattedyr, så mennesker bør være varsomme! I tillegg kan det ha negativ innvirkning på antibiotikaresistens, samt irriterende for hud og øyne.

#7 Hormonhermere (Trigger Alert)*

Kvinnelige hormonhermer og xenoøstrogener kan bli funnet i mange produkter, som hudprodukter, personlig pleieprodukter og vaskeprodukter. Disse kvinnelige hormonhermerne er egentlig kjemikalier som etterligner østrogen, som kan begrense testosteronproduksjonen i kroppen. Vær forsiktig ved bruken av disse og *la dama ta seg av vaskinga!

Jeg kan kjenne meg igjen av flere av disse aktivitetene i livet mitt. Noen er lettere å identifisere enn andre, som for eksempel kroppsfett og medikamenter. Ytre påvirkninger som kjemiske produkter i forskjellige såper er det vanskeligere å vite om jeg er påvirket av. Jeg prøver uansett å holde meg unna så mye som mulig, og hvis ingredienslisten er for lang, eller ingrediensene er for ukjente er det en god grunn til å holde seg unna.

Referanser

https://sml.snl.no/hormonhermere

https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/stoffer_i_kosmetikk/triclosan/

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/triklosan/

https://tidsskriftet.no/2022/01/kronikk/statiner-gir-sjelden-bivirkninger

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9029197/

Similar Posts